Нашият екип

ОС България е корпоративен член на:

  • ЕTPG (European Test Publishers Group) – организация на европейските издатели на тестове, обединяваща лидерите в тази област.
  • ITC (International Test Commission) – организация, създаваща и гарантираща стандартите при създаването, адаптирането и използването на тестове.
  • БАУХ (Българска асоциация за управление на хора) - неправителствена организация за подпомагане и развитие на професионалистите в областта на управлението на хора.

 

Ние сме индивидуални членове на:

  • Дружеството на психолозите в България (ДПБ)
  • American Psychological Association (APA)
  • American Polygraph Association (APA)
  • Society for Human Resource Management (SHRM)
  • European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP)
  • Society for Industrial and Organizational Psychology (SIOP)