Организационен климат и култура

Организационният климат е от ключово значение за всяка организация. Емпирични изследвания показват, че той обуславя около 30% от финансовите приходи и има определящо влияние върху жизнено важни области като управлението и изпълнението на целите, стратегическото мислене и планиране, творчеството и инициативността, екипната сплотеност и доверието към ръководството.
 

Оценяването на организационния климат ще Ви помогне да:

 • Разберете мнението на служителите и техните оценки за ефективността на ключови организационни дейности;
 • Съберете обективна и цялостна информация за общото състояние на ангажираността и мотивацията за работа на служителите;
 • Оцените ефекта от различни организационни интервенции (сливане или преструктуриране, одит на управлението на човешките ресурси, промяна на лидерския стил и / или организационната култура и др.).;
 • Оцените състоянието на комуникациите и лидерството в организацията, отношението на служителите към системата за възнаграждение, въвлечеността в работните процеси и други важни организационни процеси.
 • Ние разполагаме с обективни и високо прецизни инструменти за оценка на работния климат, създадени от едни от най-авторитетните европейски организационни консултанти. Те могат да бъдат администрирани онлайн, което Ви дава възможност да направите лесна и бърза оценка, независимо от това колко са разпръснати служители Ви и без да правите компромис с качеството на получената информация.
 • Освен цялостна оценка на настоящия организационен климат и мнението на служителите, ние Ви предоставяме и възможност за сравнение на съществуващите условия на труд с тези, предлагани от други организации в България и в Европа.
   

За тази цел ние:

 • Ви консултираме в избора на инструменти, които отговарят на нуждите на Вашата организация;
 • Създаваме и / или индивидуализираме въпросници, които да съответстват на Вашата организация;
 • Организираме попълването на избраните от Вас инструменти от служителите;
 • Събираме и обработваме получените данни;
 • Анализираме и обобщаваме цялата информация;
 • Предоставяме доклад с резултатите и препоръки, направени от нашите организационни консултанти. 

За повече информация, моля свържете се с нас на 02/43 73 184 или hr@osbulgaria.com