Център за оценка

Центрове за оценка / развитие са система от инструменти за наблюдение и оценка на специфичен набор компетентности, който е нужен за ефективната работа с хора и / или за управлението на хора и процеси.
 

Центърът за оценка/развитие може да бъде използван за:

  • Подбор на служители
  • Развитие на служители
  • Идентифициране на таланти
  • Изграждане на екипи.

Упражненията симулират различни казуси или проблеми от работното всекидневие, а начинът, по който участниците се справят с тях, се наблюдава от обучени оценители. Упражненията в центъра са внимателно подбрани, така че да предизвикат реакции и поведения, от които да може да се съди за нивото на притежаваните компетентности.

Ние можем да:

  • Съдействаме с дизайна на центъра за оценка / развитие и избора на инструменти, базирани на оценяваните компетенции;
  • Проведем центъра за оценка / развитие;
  • Проведем обучение на оценители;
  • Анализираме събраните данни;
  • Предоставим адекватна оценка на потенциалите на служителите на ключови позиции и да създадем планове за кариерно развитие;
  • Дадем обратна връзка на участниците. 

За повече информация, моля свържете се с нас на 02/43 73 184 или hr@osbulgaria.com.