CARS2

Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм - ПРЕПОРЪЧАН в Наредбата за приобщаващо образование от 20.10.2017 г.
Е. Шоплер, М. Ван Бургондиен, Г. Дж. Уелмън, С. Лав
6 Оценки

От създаването си досега, CARS е най-широко използваният инструмент за оценяване на аутизма. Той е особено ефективен при различаването на аутизма от умствената изостаналост, а също и при различаването на умерения от силния аутизъм.

Ревизираната втора версия на CARS (CARS2) е допълнена с възможности за оценяване и на "добре функциониращи" деца с аутизъм - тези със средно или високо IQ, по-добри вербални способности и по-слабо изразени социални и поведенчески дефицити. Той дава информация за интегриране на диагностична информация, определяне на функционалните способности, даване на обратна връзка на родителите и създаване на план за предстоящата терапия.

Скалата за оценяване на аутизма (CARS2) има две форми - CARS ST (стандартна) и CARS HF (от ‘high functioning’ за деца със съмнение за аутизъм със среден или висок интелект). 

Скалата има две форми. Едната от тях се попълва от специалист, а другата - от родител/и (или човек/хора, които се грижат за детето). Формата за специалиста съдържа 15 раздела и изисква наблюдаване на поведението на детето. Формата за родители съдържа 36 въпроса и е една и съща и за двете версии на скалата.

Избери продукт Код Цена Наличност
0050 320,84 лв. Няма в момента
0051 27,50 лв. Няма в момента
0052 27,50 лв. Няма в момента
0053 22,92 лв. Няма в момента
*без ДДС