CARS2

Рейтинг скала за оценка на детския аутизъм - ПРЕПОРЪЧАН в Наредбата за приобщаващо образование от 20.10.2017 г.
Е. Шоплер, М. Ван Бургондиен, Г. Дж. Уелмън, С. Лав
6 Оценки

От създаването си досега, CARS е най-широко използваният инструмент за оценяване на аутизма. Той е особено ефективен при различаването на аутизма от умствената изостаналост, а също и при различаването на умерения от силния аутизъм.

Ревизираната втора версия на CARS (CARS2) е допълнена с възможности за оценяване и на "добре функциониращи" деца с аутизъм - тези със средно или високо IQ, по-добри вербални способности и по-слабо изразени социални и поведенчески дефицити. Той дава информация за интегриране на диагностична информация, определяне на функционалните способности, даване на обратна връзка на родителите и създаване на план за предстоящата терапия.

Скалата за оценяване на аутизма (CARS2) има две форми - CARS ST (стандартна) и CARS HF (от ‘high functioning’ за деца със съмнение за аутизъм със среден или висок интелект). 

Скалата има две форми. Едната от тях се попълва от специалист, а другата - от родител/и (или човек/хора, които се грижат за детето). Формата за специалиста съдържа 15 раздела и изисква наблюдаване на поведението на детето. Формата за родители съдържа 36 въпроса и е една и съща и за двете версии на скалата.

Избери продукт Код Цена Наличност
0050 320,84 лв. Наличен
0051 27,50 лв. Наличен
0052 27,50 лв. Наличен
0053 22,00 лв. Наличен
0054 500,84 лв. Наличен
0055 360,00 лв. Наличен
*без ДДС