WISC-IV

Скала за интелигентност на Уекслeр за деца (WISC-IV) - ПРЕПОРЪЧАН в Наредбата за приобщаващо образование от 20.10.2017 г.
Дейвид Уекслер
10 Оценки

След публикуването на Скалата за интелигентност на Уекслeр за деца (WISC-III)  беше направен голям напредък в оценяването на децата със специални образователни нужди и с дефицити в областта на вниманието, а новата версия WISC - IV спокойно може да се определи като следващата голяма стъпка напред в тази посока. В сравнение с WISC-III –R промените са многобройни и съществени. Те не се изчерпват с обновяване на нормите, подмяна на един или друг субтест или съдържанието на отделни задачи – сменен е цялостният теоретичен модел на теста.

За разлика от предходните версии, WISC-IV се базира на най-влиятелната от съвременните теории за интелигентността, известна като Gf-Gc модел на Кетъл, Хорн и Керъл.

В новата версия на теста на Уекслер са предвидени субтестове, оценяващи капацитета на работната памет – един конструкт, за който изследвания на Алън Бадли (Baddeley) и неговия екип от университета Оксфорд показаха, че има изключително значение за развитието на речта, уменията за смятане, прехода от конкретно към абстрактно мислене и др. Част от субтестовете са заменени с нови, по-добри в психометрично отношение от старите и с по-голяма полезност за практиката.
 

Избери продукт Код Цена Наличност
0091 1.935,83 лв. Няма в наличност
0094 125,00 лв. Няма в наличност
*без ДДС