Conners 3

Рейтинг скала за оценка на ADHD - ПРЕПОРЪЧАН в Наредбата за приобщаващо образование от 20.10.2017 г.
К. Кийт Конърс
4 Оценки

Conners 3 е рейтинг скала за оценка на ADHD (хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието). Заедно с това той оценява разстройства с противопоставяне, отправяне на предизвикателства и разрушително поведение.

Conners 3 е предназначена за деца от 6 до 18 години и е разработена в съответствие на американския стандарт IDEA за идентифициране на деца със специални образователни нужди.

Администрацията на въпросника изисква събирането на информация от няколко източника – родител/и, учител/и и, ако детето е над 8 г., то самото попълва формата за самооценка.

Избери продукт Код Цена Наличност
0056 504,16 лв. Няма в момента
0058 33,00 лв. Няма в момента
*без ДДС