ASK

Тест за оценка на аналитично и креативно мислене
Хайнц Шулер, Бенедикт Хел
23 Оценки

Тестът за оценка на аналитично и креативно мислене (ASK) е универсален и икономичен за използване тест, специално направен за изследване на хора с висше образование и хора на ръководни позиции.

Аналитичното мислене се разглежда като способност за интерпретиране на информация с различно ниво на сложност и способност да се правят логични изводи. 

Креативното мислене представлява способността да се разпознават връзки и сходства в различни ситуации, да се генерират идеи и да се търсят и намират нови решения за различни по трудност проблеми.


ASK се състои от два тестови модула, които могат да бъдат използвани заедно или по отделно.

Модул „Аналитично мислене” се състои от 3 групи задачи:
• Анализ на информация
• Логически заключения
• Критично мислене
 

Модул „Креативно мислене” се състои от 4 групи задачи:
• Съставяне на изречения
• Съставяне на хипотези
• Дефиниране на условна структура
• Категории
 

Заяви обучение

За повече информация, моля свържете се с Тамара Гешева или Виктория Евлогиева на 02/43 73 184 или hr@osbulgaria.com