360-градусова обратна връзка

Когато искате да получите цялостна оценка на представянето на служителя в работата е важно да съберете гледните точки на всички около него. Това се постига с 360-градусова обратна връзка - процес на събиране на оценки от множество източници, включително ръководители, колеги, подчинени и клиенти, както и сравняването на тези оценки със собствените оценки на мениджъра.

Ползи за оценявания служител:

 • Разбира как поведението му се възприема от другите хора в организацията;
 • Осъзнава ясно своите силни страни и области за развитие;
 • Поставя си цели за развитие.

Ползи за организацията:

 • Идентифицира талантите в организацията;
 • Получава обратна връзка за силните им страни и областите за подобрение;
 • Има база за създаване на ефективна програма за обучение и развитие;
 • Получава завършеност на атестационната си система.

Нашият екип може да Ви помогне да:

 • Изберете/създадете свой 360 въпросник;
 • Комуникирате процеса с хората;
 • Проведете анкетирането;
 • Получите доклади с резултати за всеки оценяван служител;
 • Осигурите анонимен и етичен процес;
 • Дадете независима конструктивна обратна връзка на оценяваните в индивдуални срещи;
 • Да обучите Ваши служители как да дават обратна връзка. 

Примерни компетенции: 

 • Ориентация към постижения;
 • Стремеж към подобряване на финансовите и бизнес резултати;
 • Стратегическа ориентация;
 • Визия за пазара;
 • Подтикване към промени и иновации;
 • Фокус върху клиента;
 • Насърчаване на взаимоотношенията;
 • Лидерство;
 • Ефективна комуникация;
 • Развитие на служителите. 

За повече информация, моля свържете се с нас на 02/43 73 184 или hr@osbulgaria.com.