Conners 3

Рейтинг скала за оценка на ADHD (хиперактивно разстройство с дефицит във вниманието)
К. Кийт Конърс
3 Оценки

Conners 3 е рейтинг скала за оценка на ADHD (хиперактивно разстройство с дефицит на вниманието). Заедно с това той оценява разстройства с противопоставяне, отправяне на предизвикателства и разрушително поведение.

Conners 3 е предназначена за деца от 6 до 18 години и е разработена в съответствие на американския стандарт IDEA за идентифициране на деца със специални образователни нужди.

Администрацията на въпросника изисква събирането на информация от няколко източника – родител/и, учител/и и, ако детето е над 8 г., то самото попълва формата за самооценка. Свързването на профилите от различните източници на информация се извършва с помощта на онлайн платформата www.examinea.com, която генерира графични доклади.

Избери продукт Код Цена Наличност
0056 458,33 лв. Наличен
0057 156,00 лв. Наличен
0058 30,00 лв. Наличен
0059 758,33 лв. Наличен
0060 360,00 лв. Наличен
*без ДДС